Om oss

Navnet Øya Golfpark er bevisst valgt for å avspeile at det er lagt vekt på en utnyttelse av de naturgitte mulighetene stedet gir.
Banenes tilbud til familiens ikke spillende medlemmer er en natursti som slynger seg rundt hele golfbanen. Den tar avstikkere ut på tanger og flytebroer over bukter. Stien byr på fine naturopplevelser langs vannkanten, med gode fiskemuligheter fra land og båt, særlig på gjedde og abbor. Båt og fiskeguide kan leies.